Coco Kids

Barn bringer glede og mening inn i COCO-MAT sin hverdag. De er selve motivasjonen for å utvikle produkter som tar hensyn til generasjonene som følger etter oss. De minner oss om at vi ikke har arvet jorden av våre foreldre, men låner den av våre barn.

Alle barn fortjener en god start på livet, og det innebærer å ha godt sove miljø. Lykkes vi å gjøre søvn til noe positivt for våre små, har vi oppnådd noe grunnleggende og stort; en søvnrytme, og et godt forhold til egen helsebringende søvn.