Betina sover på Coco-Mat seng av naturmaterialer

Del 1 - En hjärtsuck från en madrassförsäljare


Sover du verkligen bättre i en säng av hög kvalitet, och vad Vet vi verkligen om de faktorer som avgör sömnkvaliteten?


Av: Betina Sollie

Jag mår så himla bra igen. På jakt efter ett bra köp trålar jag på nätet efter information om produkten jag är på väg att skaffa. Jag läser produktrecensioner, tester och referenser. Försöker vara källkritisk, men kämpar för att bedöma trovärdigheten hos påståenden och produktlöften. 

Googlar du på "bästa säng" eller "bästa madrass" idag kommer ett eller flera tillverkade konsumenttester att hamna högt i din sökning. I sökningen hittar du även ett antal leverantörer som säger sig ha både lösningen på ditt sömnproblem och nästan lovar en ökad livskvalitet. 

Sanningen är att väldigt få av de produktlöften som ges är baserade på dokumenterad forskning överhuvudtaget. De bygger på gamla myter om kvalitet och isolerade uttalanden från "sömnexperter". Detta får stå oemotsagt, och måste tyvärr dominera våra köpbeslut.

 

Varför skriva den här artikeln?

När vi tog franchisen på Coco-Mat för Norge motiverades det till stor del av företagets positiva ideologi, sociala engagemang och deras utövade öppenhet. Det är kärnvärden vi försöker leva upp till i vårt dagliga arbete. Jag strävar efter att skriva detta inlägg utan filter och säljmotiv, men är såklart färgad av de värderingar Coco-Mat representerar. 

När du startar upp för dig själv är det bra att ha goda vänner som stöttar dig runt investeringen. Naturligtvis sålde vi våra första sängar till dem som kände oss väl sedan tidigare. När du säljer till vänner klipper du säljfraserna och diskuterar öppet vad de ska betona och vad som inte är viktigt.

Vi har utmanat oss själva att ge råd till alla våra kunder på samma sätt. Det innebär att vi skalar bort teamen med marknadsföring och öppet diskuterar för- och nackdelar med produkten.  

Låt det vara sagt på en gång: Vi åberopar inte slutgiltigt beslut utan vill bidra till en förenklad och förbättrad inköpsprocess. Låt oss skingra de gamla myterna som idag vilseleder köpare, och hellre vill anamma och sprida den begränsade vetenskapligt dokumenterade forskning som gjorts om sängar och sömn.

 

Bra säng = god sömn?

Forskare hittar hela tiden nya kopplingar mellan sömn och fetma, diabetes, hjärtsjukdomar, Alzheimers och cancer. Vi kan med säkerhet säga att god sömn är viktigt, men kan vi med säkerhet säga att det finns något samband mellan kvaliteten på vår säng och kvaliteten på vår sömn? 

Ja, avslutar en stor kinesisk studie från 2012. Materialen och sängens struktur har stor inverkan på den komfort sängen ger, och därför hur djup och sammanhängande sömnen är. 

Det intressanta är att studien drar slutsatsen att det i huvudsak bara finns två egenskaper hos madrassen som förstör sömnkvaliteten. Det är låg stabilitet och hög viskositet.

  1. Låg stabilitet kommer att resultera i fler rörelser som i sin tur avbryter din sömnrytm.
  2. Hög viskoelasticitet/hysteres leder till orörlighet. Minskade naturliga rörelser sätter oavsiktligt en bestående press på nerver och blodomlopp.

Att välja rätt säng handlar därför främst om att välja rätt kombination mellan elasticitet och isometriskt stöd *.

* Isometriskt stöd = horisontell och vertikal stabilisering

* Studien utfördes på unga friska människor och togs under en period av 18 dagar. Därför har man inte tagit hänsyn till speciella åkommor, och långtidseffekter visas inte.  

 

Hur är det med tryckavlastning och rak ryggrad?

Även om det finns många teorier om vilken madrass som är bäst för ryggen, finns det faktiskt väldigt lite vetenskapliga bevis på området. En av de vanligaste teorierna är att ryggraden har ett naturligt förlängt lager som madrassen ska stödja. Detta argument stöter man ofta på i säljdialogen, ofta med stöd av illustrationer som visar hur ryggen lider på grund av den minsta vinkeln i ryggraden. 

I verkligheten finns det lika lite vetenskaplig grund i detta påstående som i många av de andra påståenden du möter. Det man vet är att sängen inte får leda till extrema ställningar eller tryck på axlar, ryggrad och bäcken och att den framför allt inte får låsa in rörelsefriheten. Det händer om du sjunker djupt ner i en vattensäng eller en madrass med skum som bildas runt dig. 

Enligt Dr Robert Oexman – Direktör för Sleep to Live Institute – en madrass som supportrarna känner sig vakna behöver inte nödvändigtvis vara när vi sover. Anledningen till detta är bland annat att man under REM-sömnen tappar spänningen i skelettmuskulaturen och stödet för ryggraden försvinner. 

Vi skulle därför hävda att att ha en rak ryggrad som hittas vid ett madrasstest i bästa fall är en indikator på om madrassen formar sig efter kroppen, men en rak rygg är inte i sig avgörande för om madrassen passar dig eller inte.

 

Naturens lagar gäller även för oss madrassförsäljare

Newtons tredje lag säger att när en kraft verkar på en kropp, verkar den som en lika och motsatt kraft från kroppen. Detta låter elementärt för de flesta av oss, men detta är fortfarande en viktig förutsättning att tänka på när man diskuterar hur sängen fungerar mot vår kropp. 

Branschen råder oss unisont att välja en fastare säng ju mer du väger. Vilken vetenskaplig grund bygger detta på? Är det rimligt att anta att en man också är större om man väger mer? Vår masstäthet är ungefär densamma oavsett om vi väger 50 eller 100 kg, och vikten som jobbar nere i madrassen kommer naturligtvis att fördelas över en större yta ju mer vi väger. 

Madrassen verkar mot kroppen med en lika stor och motsatt kraft och större personer fördelar vikten över större delar av madrassen. Krav på densitet, mottryck eller fasthet i madrassen förändras därför inte med kroppsvikten i sig. 

Vi på COCO-MAT tror att din kroppstyp och form är mycket viktigare än vikt när vi komponerar en säng anpassad för dig. Baserat på din primära sovställning kommer kravet på isometriskt stöd och elasticitet att variera med höftbredd, ryggsvängning och axelbredd. 

Två av tre föredrar att sova på sidan och bör då ha en madrass som är fastare än en som sover på rygg. Sover du på mage kan det finnas andra hänsyn att ta, men vi börjar då med att se om vi kan göra något med sängen för att få dig över på sidan eller ryggen. Utöver detta beror valet av elasticitet och stöd mycket på personliga preferenser.

Fortsättning följer......

Lämna en kommentar

Notera att kommentarer behöver godkännas innan de publiceras.