SENGEBASER


Sengebasen danner selve grunnlaget for søvnkvaliteten og trykkavlastningen. Vi tilbyr 7 ulike sengebaser bestående kun av naturmaterialer. 

.