GOD SØVN > GOD SENG

SOV GODT OG VÅKNE MED REN SAMVITTIGHET

Vårt arbeid handler om å gi folk en bedre morgendag, og det vi gir videre til generasjoner etter oss. Vi er overbevist om at vi sover bedre i om vårt forbruk ikke forringer barns mulighet til å oppleve det samme som oss når de vokser opp. Ingen er perfekte, men vi kan alle gjøre en forskjell, og mye godt vil oppstå om vi bare engasjerer oss i livene til de vi har rundt oss.

Handler om hva vi gir videre til neste generasjon

BESTE PRAKSIS SIDEN 1989 

Du skal ikke behøve å gå oss i sømmene, det har allerede verdens ledende sertifiseringsorrganer gjort.  COCO-MAT er det å opptre bærekraftig langt mer enn et ord å smykke seg med. Sosialt ansvar, rettferdig økonomisk fordeling, og ikke minst miljøvennlig produksjon av varer uten unødig foredling, er verdier som gjennomsyrer vår ideologi og daglig virke.  Våre underleverandører er sertifiserte, slik at vi kan gi deg en trygg og god søvn - og du kan våkne opp med ren samvittighet. 


 VI BRYR OSS 

Som produsent tar vivårt ansvar for å for å begrense vårt fotavtrykk. Vår fabrikk er langt på veikarbonnøytral, og resirkulerer i dag hele 96%. Uten røyk eller støy, arbeider erfarne håndverkere tålmodigetter tradisjonsrike metoder som verken krever store maskiner eller høytenergiforbruk.  

 

Vi produserer produkter med lang levetid, og vi tilvirkerde for hånd av det naturen skjenker oss. Vi legger vår stolthet i å benyttenaturlig fornybare råvarer som bomull, ull, tang og tre som vi henter lokalt iHellas så langt det lar seg gjøre.

 

Vår fabrikk ligger i Xanthi, Nord i Hellas. Herpraktiserer vi et inkluderende arbeidsliv til beste for den enkeltearbeidstaker, arbeidsplassen og samfunnet. Vi fremmer like muligheter for våreansatte, og inkluderer mennesker på tvers av etnisk opprinnelse, religiøsoverbevisning, og kulturell bakgrunn.

 

Vi engasjerer oss lokalt de vi etablereross, og sørger for at din gamle seng får forlenget liv hos noen som trengerden, igjennom vårt samarbeid med Kirkens Bymisjon.

 

Dette gir oss en mer meningsfylt oggladere hverdag, og deg et oppriktig bærekraftig alternativ.